FOTOWOLTAIKA


 

     Fotowoltaiką jest nazywana dziedzina nauki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną - znana również jako metoda helioelektryczna. Uzyskanie energii ze światła słonecznego jest możliwe dzięki wykorzystaniu ogniw fotoelektrycznych. Wykorzystywana jest w panelach słonecznych (fotowoltaicznych) do uzyskiwania energii ze słońca. Fotowoltaika jest obecnie coraz bardziej popularna ze względu ekologię uzyskania energii oraz praktyczność - światło słoneczne dostępne jest niemalże wszędzie.